streck bollar

pub.jpg

Vill du vara med i de tidningar, radioprogram, filmer och broschyrer som vi gör på Läs & Hör?
Eller vill du inte vara med?
Du bestämmer själv om du vill vara med i Läs & Hör. Du kan fylla i en blankett och skicka den till oss. Blanketten heter På den blanketten kan du välja om du vill eller inte vill vara med i Läs & Hör.

Många tycker att det är roligt att vara med i Läs & Hör, och har kryssat "JA" på blanketten. Men om du är osäker på vad du ska svara är det bättre att kryssa "NEJ" på blanketten.

Hör av dig till oss på Läs & Hör om du har frågor om den här blanketten.

Klicka här för att ladda ner publiceringsblanketten