Fråga 1

Vilken fågel är det här?

Klicka på playknappen för att lyssna på ljudet: