Alla fritidsaktiviteter inställda

Tills vidare är alla fritidsaktiviteter inställda på grund av risken för spridningen av Coronaviruset.
Blå träffen, Fritid för alla, Blå fredag.