streck bollar

Bild på hur ett Kompiskort ser ut. På kortet en ruta för ett fotografi det står: Umeå kommun, Förnamn, efternamn, hur länge kortet är giltigt och Kompiskort.

Du som har ett LSS-beslut har möjlighet att skaffa Kompiskortet. Kompiskortet ger dig rabatt på vissa evenemang.

Kompiskortet är ett initiativ från Umeå kommun med syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med olika funktionsvariationer att ta del av Umeås kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Förhoppningen är att kortet ska göra det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en vän kan följa med helt gratis.

Med Kompiskortet vill vi erbjuda ett tillgängligare Umeå!

Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Du kan läsa mer om vad Kompiskortet är om du klickar på den här länken

Klicka på den här länken för att komma direkt till ansökan om Kompiskorter